Styret i Stavanger Pistolklubb post@stavangerpk.no
Styret  
Leder Frode Naustvik
Nestleder Roy Vollvik
Styremedlem Trond Fosse
Styremedlem Lei Inge Time
Styremedlem Eva Føreide
Styremedlem Ole Morten Larsen
Styremedlem Glen Bjørheim
Styremedlem Mats Økland
Varamedlem 1 Michael Reuben Moen
Varamedlem 2 Stian Naustvik
Kontrollutvalg  
Leder Håkon Skjelvik
Medlem Arild Stokka
Hederstegnkomite  
Leder Gunnar Halvorsen
Valgkomite  
Leder Per Hadland
Medlem Tor Ingr Brokjøb
Medlem Arnt Olav Flønes
Varamedlem Leif Øverland
Våpen forvalter Gunnar Halvorsen
VF assistent Glen Bjorheim
Ammo Forvalter Arnt Olav Flønes
AF assistent Michael Wronski


Kontaktpersoner
Leder Frode Naustvik leder@stavangerpk.no 90058584
Nestleder Roy Vollvik nestleder@stavangerpk.no 95924676
Kasserer Trond Fosse trond@stavangerpk.no 47234360
Utdanningkontakt Gunnar Halvorsen utdanning@stavangerpk.no 97504268
       
Hjemmeside Leif.Øverland hjemmeside@stavangerpk.no  
Politiattest for ansatte og frivilige
Kontaktperson Gunnar Halvorsen utdanning@stavangerpk.no 97504268
Vararepresentant Ståle Waagbø   92251754