Forslag til årsmøte
Kontrollkomiteens rapport 2021
   
  22 Banen i Blåsenborg er fikset opp.
 
 


Minner på at vi ønsker og ha et godt naboforhold til våre nærmeste naboer, altså parker enten på Nytorget eller på andre godkjente parkeringsplasser i byen (Det går an å parkere gratis 2 kvartaler sør for oss i området rundt Nymannsveien/Skolegata, følg skiltingen!). Ikke parker i Nedre Dahlgate er dere snille, la naboene ha disse.

Det er 2 parkerings plasser ved inngangen og jeg foreslår at våre æresmedlemmer Harald Nilsen og Haldor Hinna kan bruke disse i år. 

Vi håper at mange vil komme og være med oss på årsmøte! 

Med vennlig hilsen
(For styret)
Harald Håheim

 

Invitasjon til skyteskoleVi åpner ny skytebane på Skurve

Ny adgangskontroll

Nye åpningstider
Politiatest for anssatte og frivillige
Årsmelding 2019 Årsmelding 2020 Årsmelding 2021
Årsmelding 2016 Årsmelding 2017 Årsmelding2018
Årsmelding 2015 Årsmelding 2014 Årsmelding 2013
Årsmelding 2012 Årsmelding 2011 Årsmelding 2010
Årsmelding 2009 Årsmelding 2008   Årsmelding 2007